Miljöbarometern för Uddevalla kommun

Här kan du följa kommunens miljöarbete och läsa om de sex överripande miljömålen som antogs av fullmäktige i april 2013.

Uddevalla kommun har under många år drivit ett medvetet miljöarbete. Ett arbete som har fört oss en bra bit på vägen. Men vi är inte nöjda - det finns mycket vi kan förbättra och jobba vidare med. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid!

Alla indikatorer

Indikator SE.1.2
Indikator SE.1.4
Indikator SE.1.7
Indikator SE.2.6
Indikator SE.2.7
Indikator SE.2.8
Indikator SE.3.1
Indikator SE.3.2
Indikator SE.3.3
Indikator SE.3.4
Indikator SE.4.2
Indikator SE.5.3
Indikator SE.5.4
Indikator SE.6.1
Indikator SE.6.5

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00