Naturvårdsplan för Uddevalla kommun

Ta fram en naturvårdsplan för Uddevalla kommun

Naturvårdsplan ska utgöra ett planeringsunderlag vid fysisk planering och inför exploateringsbeslut

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Naturvårdsplanens syfte är att vara ett planerings och beslutsunderlag för att vårda och värna naturvärden vid fysisk planering och exploatering. Arbetet med Naturvårdsplanen är i en avslutande fas och kommer att presenteras som underlag för beslut om samråd i början av 2019.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00