Ombilda äldreboende

Utreda möjligheten att ombilda de äldreboenden som byggt som servicehus, till trygghetsboende för att skapa utrymmet till att bygga nya mer effektiva vård- och omsorgsboenden.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Omvandlingen av Sofiedal till trygghetsboende var klart 1 maj 2018. Omvandlingen av Hovhults vård- och omsorgboende till trygghetsboende har startat och målet är att omvandlingen ska vara klar 1 maj 2019. Individuella intervjuer har gjorts med alla brukarna på Hovhult. Syftet har varit att kartlägga vilka som önskar bo kvar på trygghetsboende och vilka som har behov av att flytta till ett annat särskilt boende.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00