Målområde SE.2« 1 [2] 3 4 5 6 »

Skapa förutsättningar

Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att: - underlätta resurssnål konsumtion - minska resursanvändningen - minska kemikalieanvändningen

Det innebär att vi själva ska arbeta aktivt med att hushålla med våra resurser samt ef-tersträva en giftfri miljö.
Det innebär att vi ska verka för att ge medborgarna och lokala verksamhetsutövare för-utsättningar att leva och verka hållbar.
Det innebär att vi ska verka för att underlätta för återanvändning/återbruk

Delmål

Avfallsplan

Delmål SE.2.1 Revidera avfallsplanen med nya målsättningar
Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås

Giftfri förskola

Delmål SE.2.2 Giftfri förskola ska vara standard vid om- och nybyggnation samt vid inköp av inredning och pedagogiskt material.
Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås

Resultat

Organiskt hushållsavfall (brun soptunna)

Nyckeltal SE.2.1 Nycketalet följer upp hur stor andel av hushållsavfallet som är organiskt material.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Hushållsavfall - (exl producentansvar)

Nyckeltal SE.2.2 Nycketalet följer upp hur mycket hushållsavfall som samlas in i gröna och övriga påsar (organiskt, brännbart och deponi). Nycketalet är beräknad per person.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Hushållsavfall för återvinning

Nyckeltal SE.2.3 Nycketalet följer upp hushållens avfall som lämnas på återvinningstationerna. Nycketalet är beräknad per person.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Restavfall (grön soptunna från hushållen)

Nyckeltal SE.2.4 Nycketalet följer upp hur stor andel av den totala mängden hushållsavfall som är restavfall.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Insamlad mängd farligt avfall, hushåll

Nyckeltal SE.2.5 Insamling av farligt avfall från hushållen i Uddevalla kommun.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Bly i avloppsslam

Nyckeltal SE.2.6 Nyckeltalet visar ett medelvärde på hur mycket bly det finns i avloppsslammet. Den bakomliggande gröna markeringen visar gränsvärdet.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Kadmium i avloppsslam

Nyckeltal SE.2.7 Nyckeltalet visar ett medelvärde på hur mycket kadmium det finns i avloppsslammet. Den bakomliggande gröna markeringen visar gränsvärdet.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009

Kvicksilver i avloppsslam

Nyckeltal SE.2.8 Nycketalet visar ett medelvärde på hur mycket kvicksilver som finns i avloppslammet. Den gröna markeringen bakom visar gränsvärdet.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Uppdaterad: 2016-06-22
Kommentera sidan Birgitte Johansson
Dela
Utskriftsversion
Skicka e-post    Besöksadress: Varvsvägen 1, Uddevalla    Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Telefon: 0522-69 60 00, Automatisk telefonist 0522-69 70 00
Organisationsnummer: 212000-1397
Om webbplatsen INBLICKEN  - logga inöppnas i nytt fönster