Avfallsplan

Revidera avfallsplanen med nya målsättningar

Uddevalla kommuns avfallsplan syftar till att skapa en hållbar avfallshantering att ge förutsättning för kommunen att arbeta för en cirkulär ekonomi.

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått

Kommunen har under 2018 arbetat fram en ny avfallsplan med syftet att skapa en hållbar avfallshantering att ge förutsättning för kommunen att arbeta för en cirkulär ekonomi. För medborgare ska det vara lätt att göra rätt. Avfallsplanen utgår från avfallshierarkin som visar hur vi ska prioritera när vi planerar vår avfallshantering.
Arbetet med att verkställa avfallsplanens mål har påbörjats.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00