Giftfri förskola

Giftfri förskola ska vara standard vid om- och nybyggnation samt vid inköp av inredning och pedagogiskt material.

I slutet av 2013 inleddes projektet Giftfri förskola och har fortsatt. ”Giftfri förskola” är en kampanj som Naturskyddsföreningen var initiativtagare till, för att minska de farligaste kemikalier som barnen utsätts för i förskolans miljöer.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Utifrån upphandlingen av hobbymaterial som gjordes under hösten 2017 har en särskild varukorg skapats i Raindance, kommunens digitala inköpsverktyg. Den innehåller de produkter från nettoprislistan som uppfyller Upphandlingsmyndighetens krav för Giftfri förskola. Syftet med varukorgen är att underlätta för beställare att kunna göra giftfria inköp.
En förstudie genomfördes under 2017 för giftfria byggnader. Syftet med studien var att ta fram förslag på kvalitetsnivå för en giftfri förskola och beskriva ekonomiska konsekvenser. Efter förstudien har en sammanställning gjorts av det som behöver tydliggöras och redas ut.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00