Hushållsavfall för återvinning

Här mäter vi hur mycket avfall som lämnas in till att återvinna från hushållen i Uddevalla kommun. Här ingår tidningar, glasförpackningar, pappersförpackningar och metallförpackningar. Detta avfall tar FTI hand om för att återvinna. (FTI - Branschorganisation i Sverige för Förpackning- och tidningsinsamling)

Nyckeltalet följer upp hushållens avfall som lämnas på återvinningstationerna. Nyckeltalet är beräknad per person.

Datakälla: FTI

Kommentar

De senaste åren har mängden avfall som lämnats in på återvinningsstationerna minskat och ligger nu på 74 kg per person. Nedgången beror främst på att insamling av tidningar har minskat, trolig följd av att fler och fler går över till att använda digitala tjänster, istället för papperstidningar. Även insamling av glas har minskat de senaste åren. Uddevallas kommuninvånare lämnar totalt in mer till återvinning än medel i Sverige som ligger på 64 kg per invånare.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00