Organiskt hushållsavfall (brun soptunna)

Här visar vi hur stor andel av hushållsavfallet som är organiskt material. Av det organiska materialet tillverkas biogas.

Nyckeltalet följer upp hur stor andel av hushållsavfallet som är organiskt material.

Kommentar

Utvecklingen har de senaste åren gått nedåt och ligger nu på 32 procent. Till viss del beror det på övergång till insamling av organiskt material i papperspåsar. Avfallet i papperspåsar torkar ut istället för att ruttna och vattenavdunstningen som då sker innebär att avfallet blir lättare.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00