Ekologiska livsmedel

Här följer vi utveckling av hur stor andel ekologisk mat som vi köper till skolor, vård och omsorg som kommunen själv driver. Uddevalla kommuns målsättning är att nå 30% till 2018.

Nyckeltalet visar hur stor andel ekologiska livsmedel som vi köper in inom skola, vård och omsorg.

Datum Värde (%)
2008 2,6
2009 4,1
2010 5,4
2011 7,1
2012 12
2013 11
2014 9,0
2015 13
2016 16
2017 21
2018 25

Kommentar

Under 2018 var andelen ekologiskt som köptes in 25 procent, vilket innebär att kommunen inte uppnådde målet för 2018 på 30 procent.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00