Etiskt märkta produkter

I kommunens kaffeautomatsavtal ska det endast finnas produkter som är etiskt märkta.

Etisk upphandling hjälper inköpare till socialt ansvarstagande vid köp av varor och tjänster så att hänsyn tas till mänskliga rättigheter.

Måluppfyllelse: Det blir svårt att nå delmålet Det blir svårt att nå delmålet

Under 2018 var 51 procent av produkterna i kaffeautomatsavtalet etiskt märkta. Orsaken till handlingsplanen för att få 100 procent etiskt märkta produkter i kaffeautomatsavtalet för kommunens verksamhet inte har uppfyllts, beror på att ny upphandling överklagats.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00