Inköp av etiskt märkta varor

Här mäter vi hur mycket etiska märkta varor som kommunen köper in under ett år och hur många kronor det blir per invånare

Datum Värde (kr/invånare)
2012 14
2013 10
2014 10
2015 18
2016 10
2017 19
2018 26

Kommentar

De vanligaste produkterna som vi handlar inom kommunens verksamhet är främst kaffe, te, bananer och kryddor.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00