Hållbara upphandlingar

Kommunen ska ta fram fler ramavtal som stödjer hållbar utveckling.

Många av dagens miljöproblem kan härledas till våra konsumtionsmönster. Varje organisation och individ påverkar indirekt miljön genom konsumtion av varor och tjänster.
Att miljöanpassa upphandlingen hjälper kommunens inköpare att köpa varor och tjänster med mindre miljöpåverkan.
När man talar om ekologiska fotavtryck menar man de mycket konkreta spåren av vår konsumtion, det kan vara ett kalhygge i tropikerna som drevs fram på grund av palmoljan i chips, eller förgiftat grundvatten och försaltade åkrar som kan kopplas till bomullen i T-shirten.
Det finns många vanliga handelsvaror som idag tas fram på ett mycket ohållbart sätt.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Kommunövergripande ramavtal som träffats efter upphandling innehåller krav på antingen miljöhänsyn, etisk eller social hänsyn. Eftersom det inte finns en definition på vad ett avtal som stödjer hållbar utveckling ska innehålla och på vilken nivå kraven ska ligga, är bedömningen att det är delvis uppnått. Under 2019 kommer en strategi för hållbar upphandling att tas fram.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00