Andelen miljöbilar i hela Uddevalla kommun

Nyckeltalet redovisar andelen miljöbilar enligt den miljöbilsdefinition som gällde aktuellt år.

Nycketalet visar andelen miljöbilar i förhållande till totala mängden bilar i hela den geografiska kommunen.

Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

Andelen miljöbilar i Uddevalla ligger på fem procent vilket är samma nivå som riket och länet. Anledningen till att andelen miljöbilar minskade 2013 beror på att en ny miljöbilsdefinition infördes då. Den miljöbilsdefinitionen slutade dock att gälla 1 juli 2018 då Bonus-malus trädde i kraft och en ny miljöbilsdefinition har ännu inte trätt i kraft.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00