Förnybara drivmedel

Drivmedel som ingår är diesel, bensin, etanol och fordonsgas. Nyckeltalet gäller kommunal verksamhet, bolag och stiftelser ingår inte. Inblandning av förnybart i diesel och bensin är inte med samt någon mätning för elförbrukning för elbilar ingår ej.

Nyckeltalet visar mängden alternativa drivmedel som tankas i förhållande till den totala mängden drivmedel.

Kommentar

Tittar man på vad som faktiskt tankas så är andelen betydligt lägre jämfört med andel personbilar som kan tankas med förnybara drivmedel. Inom kommunorganisationen kan 31 procent av kommunens personbilar drivas av förnybara drivmedel men av den totala drivmedelförbrukningen är det endast åtta procent som är förnybart. Dock är detta inte helt jämförbart då detta nyckeltal redovisar totala drivmedelförbrukningen och inte endast personbilar.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00