Resor med kollektivtrafiken

Här mäter vi hur många resor med kollektivtrafiken som görs under ett år. Kollektivresandet gäller stadstrafiken och är fördelat på antalet boende i tätorten.

Nycketalet visar hur många resor med kollektivtrafiken som har gjorts i Uddevalla kommun.

Kommentar

Mätdata för 2018 är inte jämförbar med tidigare år, eftersom Västtrafik har bytt system för hur man mäter antalet resenärer.

Nycketalet ingår i Sveriges ekokommuners nyckeltal för hållbar utveckling.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00