Trafik- och parkeringsstrategi

Ett strategidokument ska tas fram för att visar hur staden ska planeras och utvecklas gällande trafik, transporter och parkeringar.

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått

Inriktningen för strategin har varit att:
Alla i Uddevalla ska ha nära till stadens möjligheter och naturens lugn. Transportsystemet ska erbjuda en tillgänglighet som gör det möjligt att nå det som kommunen och övriga regionen har att erbjuda. Hållbara val är självklara för invånare, besökare och näringsliv. Transportsystemet stärker möjligheterna till en god livskvalité och en attraktiv stad.
I Trafik- och parkeringsstrategin kan man bland annat läsa om bristanalys och utmaningar i Uddevalla, trafikstrategiska mål, genomförande och uppföljningar samt strategiska inriktningar gällande:
Samhällsplanering för hållbara transporter
Människan i stadsrummet
Mobility management
Trafik och Uddevalla centrum
Gångtrafik
Cykeltrafik
Kollektivtrafik
Biltrafik
Parkering för bil och cykel
Mindre orter och landsbygd
Uddevalla och regionala förbindelser

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00