Andel ekologisk odlad åker

Motivet för ekologisk odling är att minska kemikalieanvändningen som har en negativ miljöpåverkan. Nyckeltalet visar andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Visar andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen och förhållandet mellan jordbruk som aktivt drivs i hållbar riktning och vilka jordbruk som drivs på konventionellt sätt.

Datum Värde (%)
2010 15
2011 20
2012 22
2013 28
2014 28
2015 28
2016 30
2017 30
Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Andelen ekologisk åkermark i kommunen är 30 procent och har ökat kontinuerligt under åren. Nyckeltalet jämförs med Sveriges ekokommuner där genomsnittet är betydligt lägre (15 procent) och varierar mellan olika kommuner.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00