Miljöcertifierade skolor

Här följer vi upp hur många förskolor, skolor samt dagbarnvårdare som är miljöcertifierade. Det är ett nycketal där vi jämför oss med Sveriges ekokommuner.
Med miljöcertifiering menar vi skolor som är EMAS-registrerade, ISO 14001, Utmärkelsen skola för hållbar utveckling eller Grön Flagg.

Nycketalet visar hur stor andel skolor som är miljöcertifierade.

Kommentar

Totalt är 64 procent av förskolorna och skolorna miljöcertifierade vilket är samma som de senaste åren. Alla förskolor, skolor samt dagbarnvårdare i kommunal regi är miljöcertifierade och ingår i kommunens certifiering enligt ISO 14001. Utöver det är tre fristående förskolor med i Grön Flagg. Det finns även nio kommunala förskolor och skolor som är med i Grön Flagg.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00