Miljödiplomerade företag i Uddevalla kommun

Miljödiplomering är ett förenklat miljöledningssystem för små och medelstora företag. Det hjälper företag att miljöanpassa sin verksamhet. Miljödiplomeringen utgår från Svensk Miljöbas.

Här mäter vi hur många företag i Uddevalla kommun som är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

Datum Värde (stycken)
2010 3
2011 17
2012 18
2013 18
2014 18
2015 19
2016 17
2017 14
2018 10

Kommentar

Antal miljödiplomerade företag fortsätter att minska och ligger nu på 10 stycken. Vanligaste orsaken är att små företag upplever en administrativ börda för att upprätthålla miljödiplomeringen utifrån de krav som ställs.

Bland SEKOM-kommunerna ligger snittet på 17 procent.

Arbetet med att miljödiplomera företag påbörjades 2011. Uddevalla kommun är från och med 2019 inte längre utfärdare av miljödiplomering.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00