Projekt Vårt Hållbara Uddevalla 2030

Projekt för åttande klass i grundskolan samt 7-9 i grundsärskolan

Projektet tog sin utgångspunkt i arbetet med de globala hållbarhetsmålen och kommunens arbete med att ta fram en ny översiktsplan.

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått

Vårt hållbara Uddevalla 2030 är ett projekt som genomförts under våren på tre av våra högstadieskolor. Projektet tog sin utgångspunkt i arbetet med de globala hållbarhetsmålen och kommunens arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Eleverna tog ett fiktivt kliv till år 2030 då hållbarhetsmålen är nådda. I mindre grupper arbetade de fram idéer för hur ett hållbart Uddevalla ser ut 2030. Eleverna ställde ut sina förslag på Bohusläns Museum den 14 mars, dit politiker, tjänstemän, näringsliv, organisationer och allmänhet var inbjudna. De drygt 300 eleverna som deltog går i årskurs 8 samt årskurs 7-9 i grundsärskolan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00