Rådgivning till medborgare, organisationer och företag

Kommunen ger rådgivning till medborgare, organisationer och företag genom energi- och klimatrådgivning.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen i Uddevalla kommun är kostnadsfri och opartisk. Energi- och klimatrådgivarna samarbetar med fler kommuner i Bohuslän, Trestad och Dalslandskommunerna Den största gruppen som söker rådgivning är privatpersoner. Rådgivarna är ofta ute och håller föredrag för att inspirera medborgarna till att minska klimatpåverkan och spara energi. Under 2017 har en företagscoach anställts som ska stödja mindre företag att energieffektivisera. Stödet till företagen är gratis. Det är ett treårigt projekt som helt finasieras av Energimyndigheten.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00