Uppmärksamma Fairtrade

Öka kommuninvånarnas kännedom och intresse för Fairtrade.

Utföra fyra aktiviteter som uppmärksammar Fairtrade ut till kommuninvånarna.

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått

Uddevalla kommun har sedan 2010 varit en Fairtrade-city och under 2018 har flera aktiviteter genomförts för att uppmärksamma rättvis handel och vad Fairtrade står för. Samarbetet sker med många olika aktörer både lokalt och regionalt.
Bland annat i samband med Bo och Leva mässan, Earth Hour- aktiviteter på Bohusläns Museum och gömda, glömda gårdar i Uddevalla centrum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00