Förnybar energi

Här mäter vi hur stor andel av energi som är förnybar och återvunnen i kommunens egna byggnader Med förnybar menar vi sådan energi som kommer från sol, vind eller vatten.
I energi ingår uppvärmning och hushållselen.

Nycketalet visar hur stor del av alla energi som är förnybar och återvunnen i de kommunägda byggnaderna.

Datum Värde (%)
2008 54
2009 66
2010 65
2011 54
2012 53
2013 55
2014 47
2015 48
2016 84
2017 81
2018 82

Kommentar

Andelen förnybar och återvunnen energi har ökat på grund av 100 procent förnybar el eftersom kommunen köper "grön el".

Uppvärmning i kommunens byggnader är främst baserat på fjärrvärme. Fjärrvärmen består till största delen av återvunnen energi. Vissa byggnader som ligger utanför fjärrvärmenätet, är uppvärmda med pellets.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00