Genomföra belysningsplanen

Genomföra belysningsplanen ur ett socialt jämställdhetsperpektiv

Planera för hållbar infrastruktur samt öka insatserna för underhåll, estetik, säkerhet och trygghet i det offentliga rummet ur ett socialt jämlikhetsperspektiv.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Belysning och dess aspekter ur flera perspektiv lyfts in i alla investeringsprojekt och genomförs i samband därmed, t.ex. de nu pågående centrumprojekten. Övrig planering av gatubelysning hanteras inom ramen för planerat underhåll. Belysningen ska främja jämställdhet genom att särskilt fokus riktas mot belysning som är trygghetsskapande, exempelvis genom att välja belysning som ger ett bländfritt ljus för att skapa mjuka övergångar mellan ljus och mörker. Till större delen är belysningsplanen genomförd men visst arbete återstår. Resterande delar av arbetet utifrån Belysningsplanen planeras genomföras under 2019/2020.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00