Mer solenergi

Solenergianläggningar ska finnas på alla kommunala byggnader vid nybyggantion och vid större tillbyggnader och renoveringar.

Solen är en naturlig, miljövänlig och kostnadsfri energikälla. Varje timme tar jorden emot lika mycket energi från solen som vi människor gör av med på ett helt år!
Solenergin går att ta till vara på genom solfångare och solceller.
Solfångare genererar värme och solceller elektricitet.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Inga nya solceller har installerats under perioden. På Källdalsskolan, där byggnation pågår kommer ca 800 kvm solceller att installeras. Måluppfyllelsen på måttet går hand i hand med färdigställande av nya investeringsprojekt där solenergi är lämpligt. Målsättningen för 2018 nås inte, då färdigställandet av pågående projekt är från 2019 och framåt.
Om utbyggnadstakten fortskrider som planerat kommer innehavet av solceller på kommunala byggnader utvecklas enligt nedan:

2019: 1180 m2
2020: 1892 m2

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00