Minska energianvändning i kommunala byggnader

Här mäter vi hur mycket energi som används i kommunens byggnader.
Byggnader som kommunen äger är exempelvis skolor, förskolor, simhall, ishall och idrottsanläggningar. Kommunala bolag och stiftelser ingår ej.

Nyckeltalet visar hur mycket energi (uppvärmning+el) som går åt i kommunens byggnader

Kommentar

Energianvändningen i kommunala byggnader har varit relativt oförändrad under några år, totalt har det skett en minskning på fem procent jämfört med 2009. Energianvändningen 2018 uppgår till 157 kWh/m2. Under 2018 var det ingen nyproduktion eller ROT-renovering, endast en Modul flyttades. Moduler är ur ett energiperspektiv mycket sämre än riktiga byggnader. De är också i stort sett alltid eluppvärmda. Nya byggnader som uppförs utom fjärrvärmeområdet är oftast eluppvärmda med hjälp av värmepumpar. Detta bidrar till att elförbrukningen ökar.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00