Minskad elanvändningen i kommunens byggnader

Den totala elanvändningen i kommunens byggnader.

Kommentar

Sedan 2009 har elanvändningen ökat med tre procent. Det byts årligen stora mängder belysningsarmaturer, energibesparingen brukar ligga kring 60–70 procent. Trots detta syns inte besparingen. Andra satsningar som negativt påverkat måluppfyllelsen är att kommunens antal datorer kraftigt har ökat. Utrustningen laddas i stor utsträckning i kommunens lokaler vilket bidrar till att energiförbrukningen ökar.
Det blir också allt vanligare att olika elfordon laddas på abonnemangen till kommunens byggnader. Denna förbrukning belastar byggnaderna när energiförbrukningen följs upp.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00