Olja för uppvärmning

Här följer vi minskningen av oljeanvändningen för kommunens byggnader. Det visar hur mycket olja som används för uppvärmning.

Nycketalet visar hur mycket olja som används för uppvärmning av de byggnader som kommunen äger.

Kommentar

Konverteringsplanen från olja till framförallt fjärrvärme för uppvärmning av kommunens byggnader är nu i stort sett genomförd och mängden olja ligger på en försumbar nivå.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00