Naturupplevelse för boende och turister

Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil långa kust och unika fjäll för naturupplevelse, boende och turism

Närheten till natur, kulturmiljöer och strövområden är viktig för kommunens invånare och utgör inte sällan ett tungt skäl vid val av bostadsort. Dessa områden är också en viktig tillgång för kommunens besöksnäringar. Med varsamhet och god planering bör tillgångarna kunna utvecklas och användas i betydligt större utsträckning än idag

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Arbete har pågått med att ändra föreskrifterna för de kommunala naturreservaten i syfte att gynna friluftslivet. Strandpromenaden har renoverats, upprustning av del av Lelången, planering för nya vandringsleder på Majoreberg och planering för den regionala cykelleden, Västkustleden, genom Bohuslän.
Kommunen har tagit fram en plan för hållbart friluftsliv i Uddevalla som syftar till att utveckla och öka förutsättningarna för kommunens invånare samt besökare att hitta ut, ta del av, upptäcka och uppleva kommunens natur och miljö.

Kommunens två förskolebussar besöker ofta olika miljöer för naturupplevelser.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00