Utveckla och stärka Uddevalla kommun

Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Kommunen har under året arbetat med att ta fram nya reservatsföreskrifter för Bassholmen. Intresset för friluftsliv i Uddevalla kommun tycks hålla i sig en trend som fick ett uppsving i och med pandemin. Flera vandringsleder är välbesökta både av kommunens invånare samt turister.

Byggandet av nya simhallen, och Rimnersvallen på Rimnersområdet är i full gång, projektet kulturstråket (hus för kultur) är i gång och har presenterats för allmänheten.

Genom Uddevalla Convention Bureau och det regionala CVB-nätverket synliggörs kommunens ambition och utbud för att kunna stå som värdar för möten och kongresser. En dialog har påbörjats om att förlägga BRÅs årsmöte ”Råd för Framtiden” med ca 600 delegater till Uddevalla inom ett par år

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00