Insamlad mängd farligt avfall, hushåll

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling.

Här mäter vi hur mycket farligt avfall som samlas in från hushållen. Farligt avfall från hushållen består av bland annat glödlampor och batterier. Insamlingsboxar finns i flera butiker runt om i kommunen för att underlätta insamling av farligt avfall.

Insamling av farligt avfall från hushållen i Uddevalla kommun.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00