Minska inköp av fossila engångsprodukter

Kommunen byter ut engångsprodukter till flergångsprodukter eller engångsprodukter av fossilbaserat materail till produkter av biobaserat, förnybart eller återvunnet material.

Plast i naturen bryts ner till mikroplaster som påverkar miljön och människors hälsa. Plast bryts ner långsamt och ibland inte helt i naturen, utan bryts ner i mindre partiklar för att slutligen brytas ner till mikroplaster. Plast har en stor spridning i miljön och orsakar skada på djur och natur.
Detta är ett klimatlöfte som kommunen antog att genomföra under 2021.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Under 2021 har ett samarbete med Vänersborg och Trollhättan pågått för att ställa krav på biobaserade engångsprodukter. Arbetet fortsätter under 2022.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00