Ekologiska livsmedel

Andelen ekologiska livsmedel ska öka

I den ekologiska odlingen får man inte använda konstgödsel och syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel. Fodret till djuren ska vara ekologiskt och till största delen odlat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vara utomhus och får utlopp för sina naturliga beteenden.
Läkemedel för djur, som antibiotika, ska användas med stor försiktighet. Om ett djur behandlas med läkemedel förlängs karenstiden innan djuret får slaktas.
Man får inte använda genetiskt modifierade organismer. Bestrålning är inte heller tillåten. Ett fåtal tillsatser får användas.

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått

Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar och fler och fler produkter byts succesivt ut från konventionella till ekologiska. En orsak är nytt livsmedelsavtal som trädde i kraft under våren 2019 med fler ekologiska produkter.
Vid menyplaneringen inom måltidsservice verksamhet är utgångspunkten i huvudsak utifrån de ekologiska produkterna.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00