Etiskt märkt kaffe

I kommunens kaffeautomatsavtal ska det endast finnas produkter som är etiskt märkta.

Etisk upphandling stödjer socialt ansvarstagande vid inköp av varor och tjänster så att hänsyn tas till mänskliga rättigheter.

Måluppfyllelse: Det blir svårt att nå delmålet Det blir svårt att nå delmålet

Under 2018 var 51 procent av inköpt kaffe i kaffeautomatsavtalet etiskt märkta. För 2019 är motsvarande siffra 58 procent. Orsaken till handlingsplanen för att få 100 procent etiskt märkta produkter i kaffeautomatsavtalet för kommunens verksamhet inte har uppfyllts, beror på att ny upphandling har överklagats.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00