Miljöanpassad upphandling

Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och närproducerad mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial

Många av dagens miljöproblem kan härledas till våra konsumtionsmönster. Varje organisation och individ påverkar indirekt miljön genom konsumtion av varor och tjänster.
Att miljöanpassa upphandlingen hjälper kommunens inköpare att köpa varor och tjänster med mindre miljöpåverkan.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

I planeringen ligger att införa en hållbarhetssamordnare som skall medverka vid upphandlingar för att stödja arbetet med att ställa miljökrav.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00