Miljö- och klimatkrav i upphandling

Kommunen ställer miljö- och klimatkrav i avtal där transporter upphandlas och ställer också dessa krav på varor och tjänster som kräver mer omfattande transportarbete exempelvis matleveranser, städ - och kontorsmaterial, parkeringsövervakning.

Många av dagens miljö- och klimatproblem kan härledas till konsumtionsmönster. Varje organisation och individ påverkar indirekt miljö och klimatet genom konsumtion av varor och tjänster.
Att ställa miljö- och klimatkrav upphandlingen hjälper kommunens inköpare att välja varor och tjänster med mindre miljöp- och klimatpåverkan.
Detta är ett klimatlöfte som kommunen antog att genomföra under 2021.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Kommunen har tillfälligt inrättat en hållbarhetssamordnaretjänst på 50 procent som varit med i upphandlingarna för att stödja en mer hållbar upphandling och säkerställa miljö- och klimatkrav vid utvalda upphandlingar. Denna funktion ska fungera som kravställare och syftar till att ge positiva miljö- och klimateffekter på exempelvis transporter, avfall, livsmedel, klimat, kemikalier.
Tjänsten har permanentas från och med 2022.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00