Rättvisemärkt kaffe

I kommunens kaffeautomatsavtal ska det endast finnas produkter som är Fairtrade -märkta.

Fairtrade är en oberoende produktmärkning av varor som har producerats med respekt för mänskliga rättigheter. Fairtrade-märkningen innebär bland annat att:
•Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor.
•Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet.

Det fristående kontrollorganet Flocert ansvarar för kontroll och certifiering av plantager och kooperativ. Flocert kontrollerar även exportörer och importörer för att Fairtrade ska kunna garantera var en vara kommer från, något som kallas spårbarhet.
Flocert grundades av Fairtrade International som en granskande tredjepart. Genom sina kontroller säkerställer de att Fairtrade-kriterierna följs av såväl råvaruproducenterna som företagen som sedan säljer produkterna.

Villkoren för odlare och anställda varierar ofta från produkt till produkt. Kaffe och kakao odlas till exempel mestadels av odlare inom familjejordbruk. För dem är betalningen för råvaran avgörande för ekonomin. Te och bananer däremot, odlas oftast på större plantager med anställda. Här spelar lönenivån och arbetsvillkoren en viktigare roll.

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått

Kommunen har nått målet om 100% fairtrade-produkter i sitt kaffeautomatsavtal. Följande produkter ingår:
Kaffe
Te
Chokladdryck
Rörsocker

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00