Förnybara drivmedel inom kommunorganisationen

Nyckeltalet visar andelen etanol och fordonsgas av totala mängden inköpt drivmedel (bensin, diesel, fordonsgas och etanol). Nyckeltalet gäller kommunal verksamhet, bolag och stiftelser ingår ej. Elbilarnas elanvändning ingår ej.

Andel alternativa drivmedel av den totala förbrukningen av drivmedel inom den kommunala verksamheten

Kommentar

Andelen förnybara drivmedel för kommunens fordon har ökat under 2021 till 21 %. Det beror på lagen om reduktionsplikt för bensin och diesel. Reduktionsplikt innebär att en inblandning av förnybart i bensin och diesel ska öka år för år fram till 2030. Under 2021 innebar det 6% inblandning av förnybart i bensin och 26% inblandning av förnybart i diesel.
Diesel är det bränsleslag som kommunen använder mest, även om dieselanvändningen under 2021 har minskat något. Ren biodiesel (HVO) har används under året, men i mycket begränsad omfattning ca 2,5% av den totala dieselanvändningen. Kommunen har ökat bensinanvändningen med 24% jämfört med 2020. Det beror på att kommunen har köpt in en del hybridbilar, både laddhybrid och elhybrid, som går på bensin. Fordonsgas minskar, liksom etanol.
Det pågår ett ständigt arbete för att minska fossilbränsleanvändningen i kommunen som helhet. Under året har kommunen köpt in elbilar och har nu 19 elbilar. En utmaning för att bland annat öka andelen elfordon är laddinfrastrukturen för kommunens fordon.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00