Förnybara drivmedel inom kommunens fordondsflotta

Nyckeltalet visar andelen etanol, fordonsgas biodiesel av totala mängden inköpt drivmedel (bensin, diesel, biodiesel, fordonsgas och etanol). Nyckeltalet gäller kommunal verksamhet, bolag och stiftelser ingår ej. Elbilarnas elanvändning ingår ej.

Andel alternativa drivmedel av den totala förbrukningen av drivmedel inom den kommunala verksamheten

Kommentar

Andelen förnybara drivmedel för kommunens fordon har ökat under 2022 till 26 %. Det beror på lagen om reduktionsplikt för bensin och diesel. Reduktionsplikt innebär att en inblandning av förnybart i bensin och diesel ska öka år för år fram till 2030. Under 2022 innebar det 7,8% inblandning av förnybart i bensin och 30,5% inblandning av förnybart i diesel.

Bensin och diesel är de bränsleslag som används mest (ca 94%) i vår fordonsflotta. Under 2022 har tankning av ren biodiesel (HVO) ökat. Den totala bränsleanvändningen har minskat något, vilket troligen beror på att antalet elfordon ökar.
Det saknas statistik för att följa upp elanvändning för kommunens elfordon

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00