Andelen FSC-certifierat skogsbruk

Värdens skogar har stor betydelse för klimatet, vattenförsörjning och tillgången till ren luft. Skogen är också en källa för upplevelser och ger många nyttigheter: mat, mediciner, timmer och pappersfibrer. För människor och samhällen, djur och växter, är det därför viktigt att skogarna i världen sköts på ett ansvarsfullt sätt. Målet för FSC är att få till stånd ett hållbart och lagligt bruk av världens skogar.

Visar hur skyddet av skogsmark utvecklas inom kommunen genom FSC-certifiering.

Datakälla: FSC

Kommentar

Andelen FSC-certifierad skogsbruk har ökat under åren och ligger nu på 31 procent jämfört med 22 procent år 2013.

Jämfört med medel bland SEKOM-kommunerna är detta lågt, som ligger på 52 procent och riket som ligger på 53 procent.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00