Andelen skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefulla naturtyper och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen, genom naturreservatsbildning och biotopskydd. Natura 2000-områden och naturvårdsområden ingår inte.

Vi mäter detta därför att det är viktigt att skydda land och vattenområden eftersom det bidrar till ökad biologisk mångfald, sammanhängande ekosystem och minskad risk för undanträngande av naturen.

Här mäter vi hur stor andel av den totala kommunytan som är naturskyddat område.

Datakälla: SCB

Kommentar

Det mest värdefulla en Uddevallabo äger är närheten till naturen. Det är aldrig långt till skogstäta fjäll eller svalkande bad i sjö och djup havsfjord. Uddevalla kommun har 21 naturreservat och 3 naturvårdsområden, totalt cirka 9800 ha. Andel skyddad natur i Uddevalla är 6,4 procent. Vid jämförelse med Sveriges Ekokommuner har kommunen något högre andel skyddad natur där snittet ligger på knappt sex procent. Vi har också ansvaret för totalt cirka 350 hektar naturmark som till större del består av tätortsnära skog.

Uddevalla kommun arbetar med lokala naturvårdsprojekt, ofta med stöd av den nationella satsningen på lokal naturvård, LONA. Med stöd av LONA har en rapport över kommunens naturvärden tagits fram.

Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi måste ta ansvar för natur och djurliv samt visa hänsyn till varandra.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00