Uppmärksamma Fairtrade

Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade city kommun.

Fairtrade City är en diplomering för kommuner som aktivt verkar för rättvis handel och etisk konsumtion, i enlighet med Agenda 2030. Fairtrade City är ett samarbete mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället lokalt. Arbetet leds av en styrgrupp som representerar hela lokalsamhället.

Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling. Det ska även bedrivas ett aktivt informationsarbete samt erbjudas ett utbud av rättvis handel-produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått

Uddevalla kommun har under 2021 genomfört aktiviteter digitalt eller på annat sätt uppmärksammat Fairtrade på grund av rådande corona epidemi. Bland annat frågesport med chokladprovning som pris. Hållbarhetscafe för kommunens anställda med inspirerade korta föredrag. Samarbetet har skett med olika aktörer både lokalt och regionalt. I slutet av 2021 antog tre nya Fairtrade-mål för att stödja mänskliga rättigheter och rättvis handel.

Cafe Planets arrangemang som har genomförts i begränsad omfattning och coronaanpassats.

Kraven från Fairtrade city kring aktiviter har anpassats till rådande coronasituation för att bibehålla diplomeringen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00