Uppmärksamma Fairtrade

Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade city kommun.

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som aktivt verkar för rättvis handel och etisk konsumtion, i enlighet med Agenda 2030. Fairtrade City är ett samarbete mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället lokalt, och arbetet leds av en styrgrupp som representerar hela lokalsamhället.
Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling. Det ska även bedrivas ett aktivt informationsarbete samt erbjudas ett utbud av rättvis handel-produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått

Uddevalla kommun har under 2019 genomfört flera aktiviteter enligt kraven i kriterierna för att bibehålla diplomeringen. Samarbetet har då skett med många olika aktörer både lokalt och regionalt, bland annat i samband med Earth Hour- aktiviteter på Bohusläns Museum, Fairtrade-fokus veckor, Cafe Planet och gömda, glömda gårdar i Uddevalla centrum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00