Totala energianvändning i kommunala byggnader

Här mäter vi totala energianvändningen för uppvärmning och elanvändning i kommunens byggnader.
Byggnader som kommunen äger är exempelvis skolor, förskolor, simhall, ishall och idrottsanläggningar. Kommunala bolag och stiftelser ingår ej.

Nyckeltalet visar totala energianvändningen för både uppvärmning och elanvändning i kommunens byggnader

Kommentar

Energianvändningen i kommunala byggnader har varit relativt oförändrad under hela perioden. Energianvändningen 2019 uppgår till 164 kWh/m2. I nycketalet ingår energi för både el och uppvärmning.

Under 2019 genomfördes ingen nyproduktion eller ROT-renovering, endast en Modul har tillkommit. Moduler är ur ett energiperspektiv mycket sämre än riktiga byggnader. De är också i stort sett alltid eluppvärmda. Nya byggnader som uppförs utom fjärrvärmeområdet är oftast eluppvärmda med hjälp av värmepumpar. Elanvändning ökar på grund av digitaliseringen och behov av datorer och skärmar ökar. Ett mörkertal finns även för laddning av elfordon. Separat mätning för elfordon saknas. Detta bidrar till att den totala energianvändningen ökar.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00