Uppföljning SE« ROOT [SE] »

Miljöbarometern för Uddevalla kommun

Målområden

Uppmuntra och inspirera

Målområde SE.1 Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till en hållbar utveckling i samverkan och dialog med medarbetare, medborgare, organisationer och näringsliv.
Måluppfyllelse: 4 av 4 delmål är uppfyllda

Skapa förutsättningar

Målområde SE.2 Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att:
- underlätta resurssnål konsumtion
- minska resursanvändningen
- minska kemikalieanvändningen
Måluppfyllelse: 2 av 2 delmål är uppfyllda

Planera hållbart

Målområde SE.3 Uddevalla kommun ska bedriva en social, ekologisk och ekono-misk hållbar samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurser.
Måluppfyllelse: 2 av 6 delmål är uppfyllda2 av 6 delmål är uppfyllda2 av 6 delmål är uppfyllda

Ställ krav

Målområde SE.4 Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiks krav vid upphandling och vid inköp av varor och tjänster där så är möjligt.
Måluppfyllelse: 1 av 5 delmål är uppfyllda1 av 5 delmål är uppfyllda1 av 5 delmål är uppfyllda

Var energimedveten

Målområde SE.5 Uddevalla kommun ska främja en minskad av energianvändning och öka andelen förnybar energi.
Måluppfyllelse: 3 av 3 delmål är uppfyllda

Tänk på hur du reser

Målområde SE.6 Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter.
Måluppfyllelse: 2 av 4 delmål är uppfyllda2 av 4 delmål är uppfyllda2 av 4 delmål är uppfyllda
Mer information
Uppdaterad: 2016-06-22
Kommentera sidan Birgitte Johansson
Dela
Utskriftsversion
Skicka e-post    Besöksadress: Varvsvägen 1, Uddevalla    Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Telefon: 0522-69 60 00, Automatisk telefonist 0522-69 70 00
Organisationsnummer: 212000-1397
Om webbplatsen INBLICKEN  - logga inöppnas i nytt fönster