Ställ krav

Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiks krav vid upphandling och vid inköp av varor och tjänster där så är möjligt.

Det innebär att vi ska minska den negativa miljöpåverkan från de produkter och tjänster vi använder i våra verksamheter samt att vi ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter.
Det innebär att vi ska arbeta för att minska vårt ekologiska fotavtryck.

Delmål

Hållbara upphandlingar

Delmål SE.4.1

Kommunen ska ta fram fler ramavtal som stödjer hållbar utveckling

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnåttDelmålet är uppnått

Ekologisk mat

Delmål SE.4.2

Andelen ekologiska livsmedel ska öka

Måluppfyllelse: Målet har inte uppnåttsMålet har inte uppnåtts

Etiskt märkta produkter

Delmål SE.4.3

Kommunens kaffeautomatavtalet ska endast innehålla produkter som är etiskt märkta.

Måluppfyllelse: Det blir svårt att nå delmåletDet blir svårt att nå delmålet
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 1990-01-01

Resultat

Inköp av etikst märkta varor

Indikator SE.4.1

Här mäter vi hur mycket etiska märkta varor som kommunen köper in under ett år och hur många kronor det blir per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012

Ekologiska livsmedel

Indikator SE.4.2

Nycketalet visar hur stor andel ekologiska livsmedel som vi köper in inom skola, vård och omsorg. 25% är det mål som är satt - vi ska upp till den gröna markeringen.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00