Uppmuntra och inspirera

Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till en hållbar utveckling i samverkan och dialog med medarbetare, medborgare, organisationer och näringsliv.

Det innebär att vi ska ta ansvar för att informera, uppmuntra och stödja hållbara insatser i dialog med medborgare, organisationer och näringsliv. Genom utbildning, information och annan kompetensutveckling ska vi säkerställa medarbetarnas engagemang för en hållbar utveckling.

Delmål

Uppmärksamma Fairtrade

Delmål SE.1.1

Öka kommuninvånarnas kännedom och intresse för Fairtrade-produkter.

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnåttDelmålet är uppnått

Prioritera läroplansmål kring miljö och hållbar utveckling

Delmål SE.1.2

Inom alla skolformer prioritera läroplansmål kring miljö och hållbar utveckling

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås

Rådgivning till medborgare, organisationer och företag

Delmål SE.1.3

Kommunen ger rådgivning till medborgare, organisationer och företag genom energi och klimatrådgivning och va-rådgivning.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås

Utveckla ett kommungemensamt GIS

Delmål SE.1.4

Kommunen ska utveckla ett kommungemensamt GIS system med inriktning medborgarnyttan

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås

Resultat

Miljödiplomerade företag i Uddevalla kommun

Indikator SE.1.1

Här mäter vi hur många företag i Uddevalla kommun som är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Andel ekologisk odlad åker

Indikator SE.1.2

Visar andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen och förhållandet mellan jordbruk som aktivt drivs i hållbar riktning och vilka. jordbruk som inte gör det.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Andelen FSC-certifierat skogsbruk

Indikator SE.1.3

Visar hur skyddet av skogsmark utvecklas inom kommunen genom FSC-certifiering.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2010

Andelen skyddad natur

Indikator SE.1.4

Här mäter vi hur stor andel av den totala kommunytan som är naturskyddat område.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Utbildning i nödlägesberedskap

Indikator SE.1.5

Nyckeltalet visar antalet personer som har fått utbildning i nödlägesberedskap genom Räddningstjänsten i Uddevalla kommun.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Antal skolor som har utmärkelsen Grön Flagg

Indikator SE.1.6

Nycketalet visar hur många skolor i Uddevalla som har utmärkelsen Grön Flagg.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Miljöcertifierade skolor

Indikator SE.1.7

Nycketalet visar hur stor andel skolor som är miljöcertifierade.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2011

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00