Miljöbarometern för Uddevalla kommun

Här kan du följa kommunens miljöarbete och läsa om de sex övergripande miljömålen som antogs av fullmäktige i april 2013.

Uddevalla kommun har under många år drivit ett medvetet och systematiskt miljöarbete. Ett arbete som har fört oss en bra bit på vägen. Men det finns mycket vi kan förbättra och arbeta vidare med i samverkan med alla som bor och verkar i kommunen. För tillsammans skapar vi en hållbar framtid!

Huvudområden

Uppmuntra och inspirera

Huvudområde SE.1

Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till en hållbar utveckling i samverkan och dialog med medarbetare, medborgare, organisationer och näringsliv. Kommunen ska vara en föregångare och göra det lätt att göra rätt.

Måluppfyllelse:  3 av 4 delmål är uppfyllda

Skapa förutsättningar

Huvudområde SE.2

Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att underlätta resurssnål konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen.

Måluppfyllelse:  3 av 5 delmål är uppfyllda

Planera hållbart

Huvudområde SE.3

Uddevalla kommun ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurser.

Måluppfyllelse:  1 av 4 delmål är uppfyllda

Ställ krav

Huvudområde SE.4

Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiks krav vid upphandling och vid inköp av varor och tjänster där så är möjligt.

Måluppfyllelse:  2 av 4 delmål är uppfyllda

Var energimedveten

Huvudområde SE.5

Uddevalla kommun ska främja en minskad av energianvändning och öka andelen förnybar energi.

Måluppfyllelse:  1 av 4 delmål är uppfyllda

Tänk på hur du reser

Huvudområde SE.6

Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter.

Måluppfyllelse:  1 av 4 delmål är uppfyllda

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00