Miljöbarometern för Uddevalla kommun

Här kan du följa kommunens miljöarbete och läsa om de sex överripande miljömålen som antogs av fullmäktige i april 2013.

Uddevalla kommun har under många år drivit ett medvetet och systematiskt miljöarbete. Ett arbete som har fört oss en bra bit på vägen. Men vi är inte helt nöjda - det finns mycket vi kan förbättra och arbeta vidare med i samverkan med alla som bor och verkar i kommunen. För tillsammans skapar vi en hållbar framtid!

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00