Hushållsavfall för återvinning

Här mäter vi hur mycket avfall som lämnas in till återvinning från hushållen i Uddevalla kommun. Här ingår tidningar, glasförpackningar, pappersförpackningar och metallförpackningar. Detta avfall tar FTI hand om. (FTI - Branschorganisation i Sverige för Förpackning- och tidningsinsamling).

Nyckeltalet följer upp hushållens avfall som lämnas på återvinningstationerna. Nyckeltalet är beräknad per invånare.

Datakälla: Förpackning- och tidningsinsamling (FTI)

Kommentar

Under 2021 ökade mängden insamlat material per invånare i Uddevalla jämfört med föregående år. Ökningen skedde främst inom glasförpackningar. Insamlingen av tidningar har fortsatt minska då allt fler går över till digitala tjänster, en trend som varat under en längre tid. Den totala mängden insamlade förpackningar och tidningar i riket är fortfarande lägre än Uddevalla, 65 kg per invånare.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00