Hushållsavfall för återvinning

Här mäter vi hur mycket avfall som lämnas in till återvinning från hushållen i Uddevalla kommun. Här ingår tidningar, glasförpackningar, pappersförpackningar och metallförpackningar. Detta avfall tar FTI hand om. (FTI - Branschorganisation i Sverige för Förpackning- och tidningsinsamling).

Nyckeltalet följer upp hushållens avfall som lämnas på återvinningstationerna. Nyckeltalet är beräknad per invånare.

Datakälla: Förpackning- och tidningsinsamling (FTI)

Kommentar

Under 2019 ökade insamlingen i Uddevalla kommun till 80 kg per invånare. Ökningen skedde främst bland plastförpackningar men även insamling av tidningar ökade något 2019. Ur ett längre tidsperspektiv kan man dock se en minskande trend, vilket bland annat beror på minskning inom tidningar då allt fler går över till digitala tjänster.

Uddevallas kommuninvånare lämnar totalt in mer till återvinning än medel i Sverige som ligger på 62 kg per invånare.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00