Hushållsavfall för återvinning

Här mäter vi hur mycket avfall som lämnas in till återvinning från hushållen i Uddevalla kommun. Här ingår tidningar, glasförpackningar, pappersförpackningar och metallförpackningar. Detta avfall tar FTI hand om. (FTI - Branschorganisation i Sverige för Förpackning- och tidningsinsamling).

Nyckeltalet visar mängden avfall från hushållen som lämnas på återvinningstationerna. Nyckeltalet är beräknat per invånare.

Datakälla: Förpackning- och tidningsinsamling (FTI)

Kommentar

Under 2023 minskade mängden insamlat material per invånare i Uddevalla jämfört med föregående år. En stor anledning är att mängden returpapper fortsätter minska när papperstidningar blir mindre vanligt. En stor minskning skedde även inom plastförpackningar medan mängden insamlat glas ökade. Resterande förpackningstyper låg på ungefär samma nivå som 2022.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00