Organiskt avfall (brun soptunna)

Här visar vi hur stor andel av avfallet som sorterats som organiskt material. Av det organiska materialet tillverkas biogas.

Nyckeltalet följer upp hur stor andel av avfallet som sorteras som organiskt material.

Datakälla: Uddevalla Energi

Kommentar

Andelen organiskt avfall har under 2022 minskat något. Minskningen beror troligtvis på att mindre mängd livsmedel slängs på grund av ökade kostnader för livsmedel.

Det är Uddevalla Energi som har hand om avfall från hushållen i Uddevalla kommun. I Uddevalla sorteras allt matavfall (organiskt avfall) i papperspåse istället för plastpåse. Den största fördelen är att användandet av miljöfarlig plast minskar. Matavfallet går till biogasproduktion och med papperspåsar kan mer biogas utvinnas eftersom påsarna kan rötas tillsammans med matavfallet.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00