Gå direkt till sidans innehåll

Organiskt avfall (brun soptunna)

Indikator SE. 2. 1

Här visar vi hur stor andel av avfallet som sorterats som organiskt material. Av det organiska materialet tillverkas biogas.

Nyckeltalet visar andel av avfallet som sorteras som organiskt material.

Datakälla: Uddevalla Energi
Status:
Tillståndet är bra Tillståndet är bra
Senaste värdet:
22 % (2023)

Kommentar

Andelen av mat- och restavfallet som sorterats som organiskt avfall minskade under 2023. Minskningen beror troligtvis på att mindre mängd livsmedel slängs på grund av ökade kostnader för livsmedel.

Det är Uddevalla Energi som har hand om avfall från hushållen i Uddevalla kommun. I Uddevalla sorteras allt matavfall (organiskt avfall) i papperspåse istället för plastpåse. Den största fördelen är att användandet av miljöfarlig plast minskar. Matavfallet går till biogasproduktion och med papperspåsar kan mer biogas utvinnas eftersom påsarna kan rötas tillsammans med matavfallet.

Uppdaterad: 2024-04-18
Organiskt avfall (brun soptunna) - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a