Gå direkt till sidans innehåll

Kommunalt avfall

Indikator SE. 2. 10

Nyckeltalet visar den totala mängden avfall per person i kommunen. Syftet är att visa på hushållens resursutnyttjande och konsumtionsmönster. Nyckeltalet innefattar kärl- och säckavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och farligt avfall. Vid omräkning till kg per person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Total mängd kommunalt avfall per person (exklusive trädgårdsavfall)

Datakälla: Avfall web
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
463 kg/person (2022)

Kommentar

De senaste åren har mängden insamlat avfall inte varierat särskilt mycket. Mängden kommunalt avfall i Uddevalla är ungefär densamma som genomsnittet för alla kommuner i Sverige.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Sämre värde

>560 kg/person

1

 Mindre bra värde

450–560 kg/person

2

 Bra värde

370–450 kg/person

3

 Mycket bra värde

<370 kg/person

Uppdaterad: 2024-06-12
Kommunalt avfall - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a