Gå direkt till sidans innehåll

Kvicksilver i avloppsslam

Indikator SE. 2. 7

Kvicksilver är en tungmetall. Årsmedelhalten beräknas genom att den totala mängden av ett ämne (kg/år) divideras med den totala mängden slam (ton/år) och redovisas som milligram per kilo torrsubstans.

Den gröna linjen visar det gränsvärde (enligt SFS 1998:944) som inte får överskridas om slammet skall få spridas på jordbruksmark.

Nycketalet visar ett medelvärde på hur mycket kvicksilver som finns i avloppslammet. Den gröna markeringen bakom visar gränsvärdet.

Datakälla: Västvatten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Status:
Tillståndet är bra Tillståndet är bra
Senaste värdet:
0,30 mg/kg TS (2023)
Utgångsvärde:
1,00 mg/kg TS (2009)
Gränsvärde:
2,50 mg/kg TS

Kommentar

Halten av kvicksilver i avloppsslam ligger på 0,3 mg/kg, vilket är något lägre än 2022 då halten låg på 0,36 mg/kg. Halten ligger också långt under gränsvärdet.

Den höga siffran för 2010 beror troligtvis på mätfel.

Uppdaterad: 2024-06-12
Kvicksilver i avloppsslam - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a