Gå direkt till sidans innehåll

Matavfall till rötning

Indikator SE. 2. 9

Här visar vi hur visar andelen av allt matavfall som uppkommer från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom rötning så att växtnäring och energi tas tillvara.

Det är Uddevalla Energi som har hand om matavfall i Uddevalla kommun. I Uddevalla sorteras allt matavfall i papperspåse i stället för plastpåse. Den största fördelen är att användandet av miljöfarlig plast minskar. Matavfallet går till biogasproduktion och med papperspåsar kan mer biogas utvinnas eftersom påsarna kan rötas tillsammans med matavfallet.

Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Status:
Tillståndet är bra Tillståndet är bra
Senaste värdet:
46 % (2022)
Utgångsvärde:
54 % (2015)
Nationellt mål:
75 % (2023)

Kommentar

Andelen av allt matavfall i Uddevalla kommun som går till rötning är väldigt högt, nästan hälften trots en liten minskning senaste åren. Det nationella målet är att 75 procent av matavfallet ska gå till rötning redan 2023.

Andelen av allt matavfall i Uddevalla kommun som går till rötning är väldigt högt jämfört med andra kommuner, nämligen nästan hälften.

Uppdaterad: 2024-06-12
Matavfall till rötning - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a